Meet Our Staff

 • Chris Tokarz

  Chris Tokarz

  General Manager

  (914) 275-4000
  Chris Tokarz

  Chris Tokarz

  General Manager

 • Michael Livia

  Michael Livia

  General Sales Manager

  914-275-4000
  Email Me
  Michael Livia

  Michael Livia

  General Sales Manager

 • Michael Longi

  Michael Longi

  Sales Manager

  914-275-4000
  Email Me
  Michael Longi

  Michael Longi

  Sales Manager

 • Michael Telep

  Michael Telep

  Pre Owned Sales Manager

  914-275-4000
  Email Me
  Michael Telep

  Michael Telep

  Pre Owned Sales Manager

 • Pamela Sieradzki

  Pamela Sieradzki

  Finance & Insurance Manager

  Email Me
  Pamela Sieradzki

  Pamela Sieradzki

  Finance & Insurance Manager

 • Sergio Derpinski

  Sergio Derpinski

  Finance & Insurance Manager

  914-275-4000
  Email Me
  Sergio Derpinski

  Sergio Derpinski

  Finance & Insurance Manager

 • James Palmer

  James Palmer

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

  (914) 275-4064
  Email Me
  James Palmer

  James Palmer

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

 • Renee Bianco

  Renee Bianco

  Certified Sales Consultant

  (914) 275-4021
  Email Me
  Renee Bianco

  Renee Bianco

  Certified Sales Consultant

 • Alex Nikaj

  Alex Nikaj

  Certified Sales Consultant

  (914) 275-4036
  Email Me
  Alex Nikaj

  Alex Nikaj

  Certified Sales Consultant

 • Jeremie Rodriguez

  Jeremie Rodriguez

  Certified Sales Consultant

  (914) 275-4031
  Email Me
  Jeremie Rodriguez

  Jeremie Rodriguez

  Certified Sales Consultant

 • Kevin Stephens

  Kevin Stephens

  Certified Sales Consultant

  (914) 275-4020
  Email Me
  Kevin Stephens

  Kevin Stephens

  Certified Sales Consultant

 • Christian DePalma

  Christian DePalma

  Certified Sales Consultant

  (914) 275-4013
  Email Me
  Christian DePalma

  Christian DePalma

  Certified Sales Consultant

 • Jennifer Magnan

  Jennifer Magnan

  Certified Sales Consultant

  (914) 275-4049
  Email Me
  Jennifer Magnan

  Jennifer Magnan

  Certified Sales Consultant

 • Nathan Frost

  Nathan Frost

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

  (914) 275-4107
  Email Me
  Nathan Frost

  Nathan Frost

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

 • Jason Valentine

  Jason Valentine

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

  (914) 275-4172
  Email Me
  Jason Valentine

  Jason Valentine

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

 • Brian Alapatt

  Brian Alapatt

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

  (914) 275-4119
  Email Me
  Brian Alapatt

  Brian Alapatt

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

 • Jingyun Gu

  Jingyun Gu

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

  Email Me
  Jingyun Gu

  Jingyun Gu

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

 • Peter Compitello

  Peter Compitello

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

  Email Me
  Peter Compitello

  Peter Compitello

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

 • Edward Szubzda

  Edward Szubzda

  Product Specialist

  (914) 275-4027
  Email Me
  Edward Szubzda

  Edward Szubzda

  Product Specialist

 • Ivone Ruiz

  Ivone Ruiz

  BDC Sales Coordinator

  (914) 275-4356
  Email Me
  Ivone Ruiz

  Ivone Ruiz

  BDC Sales Coordinator

 • Abigail Gonzalez

  Abigail Gonzalez

  BDC Sales Coordinator

  (914) 275-4362
  Email Me
  Abigail Gonzalez

  Abigail Gonzalez

  BDC Sales Coordinator

 • Jason Cohen

  Jason Cohen

  BDC Sales Coordinator

  Email Me
  Jason Cohen

  Jason Cohen

  BDC Sales Coordinator

 • Richard Nelson

  Richard Nelson

  Service Director

  Email Me
  Richard Nelson

  Richard Nelson

  Service Director

 • Aleksandar Trajanovski

  Aleksandar Trajanovski

  Service Manager

  914-275-4000
  Email Me
  Aleksandar Trajanovski

  Aleksandar Trajanovski

  Service Manager

 • Jorge Baez

  Jorge Baez

  Service Advisor

  (914) 275-4023
  Email Me
  Jorge Baez

  Jorge Baez

  Service Advisor

 • Maria Cianciulli

  Maria Cianciulli

  Service Advisor

  (914) 275-4029
  Email Me
  Maria Cianciulli

  Maria Cianciulli

  Service Advisor

 • Anthony Aguirre

  Anthony Aguirre

  Service Advisor

  914-275-4010
  Email Me
  Anthony Aguirre

  Anthony Aguirre

  Service Advisor

 • Homero Susana

  Homero Susana

  SERVICE ADVISOR

  Email Me
  Homero Susana

  Homero Susana

  SERVICE ADVISOR

 • Tamzin Wasmuth

  Tamzin Wasmuth

  Express Service Advisor

  (914) 275-4046
  Email Me
  Tamzin Wasmuth

  Tamzin Wasmuth

  Express Service Advisor

 • Aset Fortune

  Aset Fortune

  Service Lane Assistant

  Email Me
  Aset Fortune

  Aset Fortune

  Service Lane Assistant

 • Christina Mastroddi

  Christina Mastroddi

  Warranty Administrator

  (914) 220-0678
  Email Me
  Christina Mastroddi

  Christina Mastroddi

  Warranty Administrator

 • Danielle Reda

  Danielle Reda

  Warranty Administrator

  (914) 220-0785
  Email Me
  Danielle Reda

  Danielle Reda

  Warranty Administrator

 • John Ardizzone

  John Ardizzone

  Loaner Coordinator

  John Ardizzone

  John Ardizzone

  Loaner Coordinator

 • Jim Nicoletti

  Jim Nicoletti

  BDC Service Coordinator

  Email Me
  Jim Nicoletti

  Jim Nicoletti

  BDC Service Coordinator

 • Karina Contreras

  Karina Contreras

  BDC Service Coordinator

  Karina Contreras

  Karina Contreras

  BDC Service Coordinator

 • Amanda Scogna

  Amanda Scogna

  BDC Service Coordinator

  Email Me
  Amanda Scogna

  Amanda Scogna

  BDC Service Coordinator

 • Luis Maldonado

  Luis Maldonado

  Detail Specialist

  Luis Maldonado

  Luis Maldonado

  Detail Specialist

 • Frank Mangiamele

  Frank Mangiamele

  Client Care Representative

  Frank Mangiamele

  Frank Mangiamele

  Client Care Representative

 • Dan Burger

  Dan Burger

  Shop Foreman

  (914) 275-4000
  Dan Burger

  Dan Burger

  Shop Foreman

 • Tom Burns

  Tom Burns

  Shop Foreman

  Tom Burns

  Tom Burns

  Shop Foreman

 • Nicholas D'Amico

  Nicholas D'Amico

  Booker

  Nicholas D'Amico

  Nicholas D'Amico

  Booker

 • Paul Nguyen

  Paul Nguyen

  Booker

  Email Me
  Paul Nguyen

  Paul Nguyen

  Booker

 • Christian Acevedo

  Christian Acevedo

  Technician

  Christian Acevedo

  Christian Acevedo

  Technician

 • Hector Rivera

  Hector Rivera

  Technician

  Hector Rivera

  Hector Rivera

  Technician

 • Levi Matthews

  Levi Matthews

  Technician

  Levi Matthews

  Levi Matthews

  Technician

 • Elias Bako

  Elias Bako

  Technician

  Elias Bako

  Elias Bako

  Technician

 • David Fagan

  David Fagan

  Technician

  David Fagan

  David Fagan

  Technician

 • Luis Pena

  Luis Pena

  Technician

  Luis Pena

  Luis Pena

  Technician

 • Gregory Baptiste

  Gregory Baptiste

  Technician

  Gregory Baptiste

  Gregory Baptiste

  Technician

 • Byron Villa

  Byron Villa

  Technician

  Byron Villa

  Byron Villa

  Technician

 • Federico Alvarado

  Federico Alvarado

  Technician

  Federico Alvarado

  Federico Alvarado

  Technician

 • Fabian Salazar

  Fabian Salazar

  Technician

  Fabian Salazar

  Fabian Salazar

  Technician

 • Andrew McEachron

  Andrew McEachron

  Technician

  Andrew McEachron

  Andrew McEachron

  Technician

 • Christopher Bharat

  Christopher Bharat

  Technician

  Christopher Bharat

  Christopher Bharat

  Technician

 • Anthony Cortese

  Anthony Cortese

  Technician

  Anthony Cortese

  Anthony Cortese

  Technician

 • Hilson Smith

  Hilson Smith

  Porter

  Hilson Smith

  Hilson Smith

  Porter

 • Peter  Telesco

  Peter Telesco

  Driver

  Peter  Telesco

  Peter Telesco

  Driver

 • Joe Iamonico

  Joe Iamonico

  Driver

  Joe Iamonico

  Joe Iamonico

  Driver

 • Michael Severino

  Michael Severino

  Driver

  Michael Severino

  Michael Severino

  Driver

 • David Bernfeld

  David Bernfeld

  Driver

  David Bernfeld

  David Bernfeld

  Driver

 • Bobby Schneider

  Bobby Schneider

  Master Certified Parts Director

  (914) 275-4000
  Email Me
  Bobby Schneider

  Bobby Schneider

  Master Certified Parts Director

 • Bradley Baldie

  Bradley Baldie

  Assistant Parts Manager

  (914) 275-4059
  Email Me
  Bradley Baldie

  Bradley Baldie

  Assistant Parts Manager

 • Douglas Graham

  Douglas Graham

  Master Certified Parts Advisor

  (914) 275-4052
  Email Me
  Douglas Graham

  Douglas Graham

  Master Certified Parts Advisor

 • Luis Alvarez

  Luis Alvarez

  Master Certified Parts Advisor

  (914) 275-4054
  Email Me
  Luis Alvarez

  Luis Alvarez

  Master Certified Parts Advisor

 • Marco DeLeon

  Marco DeLeon

  Star Certified Parts Inventory Control

  (914) 275-4004
  Email Me
  Marco DeLeon

  Marco DeLeon

  Star Certified Parts Inventory Control

 • Surendra Persaud

  Surendra Persaud

  Star Certified Parts Inventory Control

  (914) 275-4000
  Email Me
  Surendra Persaud

  Surendra Persaud

  Star Certified Parts Inventory Control

 • Pawel Gulbicki

  Pawel Gulbicki

  Certified Parts Driver

  Email Me
  Pawel Gulbicki

  Pawel Gulbicki

  Certified Parts Driver

 • Donna Brown

  Donna Brown

  Office Manager

  (914) 275-4022
  Email Me
  Donna Brown

  Donna Brown

  Office Manager

 • Alma Hernandez

  Alma Hernandez

  Biller

  Alma Hernandez

  Alma Hernandez

  Biller

 • Yuliia Arias

  Yuliia Arias

  Bookkeeper

  Yuliia Arias

  Yuliia Arias

  Bookkeeper

 • Marcia Morgan

  Marcia Morgan

  Cashier

  (914) 275-4000
  More Info
  Marcia Morgan

  Marcia Morgan

  Cashier

  Marcia has worked in the automotive industry for 8 years. She enjoys spending time with her family, traveling and getting to know our customers.

 • Marilu Santiago

  Marilu Santiago

  Administration

  (914) 275-4000
  Email Me
  Marilu Santiago

  Marilu Santiago

  Administration

 • Nicole Cardinale

  Nicole Cardinale

  Receptionist

  (914) 275-4000
  Nicole Cardinale

  Nicole Cardinale

  Receptionist

 • Jackie Buffamente

  Jackie Buffamente

  Receptionist

  Email Me
  Jackie Buffamente

  Jackie Buffamente

  Receptionist

 • Chris Tokarz

  Chris Tokarz

  General Manager

  (914) 275-4000
  Chris Tokarz

  Chris Tokarz

  General Manager

 • Michael Livia

  Michael Livia

  General Sales Manager

  914-275-4000
  Email Me
  Michael Livia

  Michael Livia

  General Sales Manager

 • Michael Longi

  Michael Longi

  Sales Manager

  914-275-4000
  Email Me
  Michael Longi

  Michael Longi

  Sales Manager

 • Michael Telep

  Michael Telep

  Pre Owned Sales Manager

  914-275-4000
  Email Me
  Michael Telep

  Michael Telep

  Pre Owned Sales Manager

 • Pamela Sieradzki

  Pamela Sieradzki

  Finance & Insurance Manager

  Email Me
  Pamela Sieradzki

  Pamela Sieradzki

  Finance & Insurance Manager

 • Sergio Derpinski

  Sergio Derpinski

  Finance & Insurance Manager

  914-275-4000
  Email Me
  Sergio Derpinski

  Sergio Derpinski

  Finance & Insurance Manager

 • James Palmer

  James Palmer

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

  (914) 275-4064
  Email Me
  James Palmer

  James Palmer

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

 • Renee Bianco

  Renee Bianco

  Certified Sales Consultant

  (914) 275-4021
  Email Me
  Renee Bianco

  Renee Bianco

  Certified Sales Consultant

 • Alex Nikaj

  Alex Nikaj

  Certified Sales Consultant

  (914) 275-4036
  Email Me
  Alex Nikaj

  Alex Nikaj

  Certified Sales Consultant

 • Jeremie Rodriguez

  Jeremie Rodriguez

  Certified Sales Consultant

  (914) 275-4031
  Email Me
  Jeremie Rodriguez

  Jeremie Rodriguez

  Certified Sales Consultant

 • Kevin Stephens

  Kevin Stephens

  Certified Sales Consultant

  (914) 275-4020
  Email Me
  Kevin Stephens

  Kevin Stephens

  Certified Sales Consultant

 • Christian DePalma

  Christian DePalma

  Certified Sales Consultant

  (914) 275-4013
  Email Me
  Christian DePalma

  Christian DePalma

  Certified Sales Consultant

 • Jennifer Magnan

  Jennifer Magnan

  Certified Sales Consultant

  (914) 275-4049
  Email Me
  Jennifer Magnan

  Jennifer Magnan

  Certified Sales Consultant

 • Nathan Frost

  Nathan Frost

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

  (914) 275-4107
  Email Me
  Nathan Frost

  Nathan Frost

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

 • Jason Valentine

  Jason Valentine

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

  (914) 275-4172
  Email Me
  Jason Valentine

  Jason Valentine

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

 • Brian Alapatt

  Brian Alapatt

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

  (914) 275-4119
  Email Me
  Brian Alapatt

  Brian Alapatt

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

 • Jingyun Gu

  Jingyun Gu

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

  Email Me
  Jingyun Gu

  Jingyun Gu

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

 • Peter Compitello

  Peter Compitello

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

  Email Me
  Peter Compitello

  Peter Compitello

  CERTIFIED SALES CONSULTANT

 • Edward Szubzda

  Edward Szubzda

  Product Specialist

  (914) 275-4027
  Email Me
  Edward Szubzda

  Edward Szubzda

  Product Specialist

 • Ivone Ruiz

  Ivone Ruiz

  BDC Sales Coordinator

  (914) 275-4356
  Email Me
  Ivone Ruiz

  Ivone Ruiz

  BDC Sales Coordinator

 • Abigail Gonzalez

  Abigail Gonzalez

  BDC Sales Coordinator

  (914) 275-4362
  Email Me
  Abigail Gonzalez

  Abigail Gonzalez

  BDC Sales Coordinator

 • Jason Cohen

  Jason Cohen

  BDC Sales Coordinator

  Email Me
  Jason Cohen

  Jason Cohen

  BDC Sales Coordinator

 • Richard Nelson

  Richard Nelson

  Service Director

  Email Me
  Richard Nelson

  Richard Nelson

  Service Director

 • Aleksandar Trajanovski

  Aleksandar Trajanovski

  Service Manager

  914-275-4000
  Email Me
  Aleksandar Trajanovski

  Aleksandar Trajanovski

  Service Manager

 • Jorge Baez

  Jorge Baez

  Service Advisor

  (914) 275-4023
  Email Me
  Jorge Baez

  Jorge Baez

  Service Advisor

 • Maria Cianciulli

  Maria Cianciulli

  Service Advisor

  (914) 275-4029
  Email Me
  Maria Cianciulli

  Maria Cianciulli

  Service Advisor

 • Anthony Aguirre

  Anthony Aguirre

  Service Advisor

  914-275-4010
  Email Me
  Anthony Aguirre

  Anthony Aguirre

  Service Advisor

 • Homero Susana

  Homero Susana

  SERVICE ADVISOR

  Email Me
  Homero Susana

  Homero Susana

  SERVICE ADVISOR

 • Tamzin Wasmuth

  Tamzin Wasmuth

  Express Service Advisor

  (914) 275-4046
  Email Me
  Tamzin Wasmuth

  Tamzin Wasmuth

  Express Service Advisor

 • Aset Fortune

  Aset Fortune

  Service Lane Assistant

  Email Me
  Aset Fortune

  Aset Fortune

  Service Lane Assistant

 • Christina Mastroddi

  Christina Mastroddi

  Warranty Administrator

  (914) 220-0678
  Email Me
  Christina Mastroddi

  Christina Mastroddi

  Warranty Administrator

 • Danielle Reda

  Danielle Reda

  Warranty Administrator

  (914) 220-0785
  Email Me
  Danielle Reda

  Danielle Reda

  Warranty Administrator

 • John Ardizzone

  John Ardizzone

  Loaner Coordinator

  John Ardizzone

  John Ardizzone

  Loaner Coordinator

 • Jim Nicoletti

  Jim Nicoletti

  BDC Service Coordinator

  Email Me
  Jim Nicoletti

  Jim Nicoletti

  BDC Service Coordinator

 • Karina Contreras

  Karina Contreras

  BDC Service Coordinator

  Karina Contreras

  Karina Contreras

  BDC Service Coordinator

 • Amanda Scogna

  Amanda Scogna

  BDC Service Coordinator

  Email Me
  Amanda Scogna

  Amanda Scogna

  BDC Service Coordinator

 • Luis Maldonado

  Luis Maldonado

  Detail Specialist

  Luis Maldonado

  Luis Maldonado

  Detail Specialist

 • Frank Mangiamele

  Frank Mangiamele

  Client Care Representative

  Frank Mangiamele

  Frank Mangiamele

  Client Care Representative

 • Dan Burger

  Dan Burger

  Shop Foreman

  (914) 275-4000
  Dan Burger

  Dan Burger

  Shop Foreman

 • Tom Burns

  Tom Burns

  Shop Foreman

  Tom Burns

  Tom Burns

  Shop Foreman

 • Nicholas D'Amico

  Nicholas D'Amico

  Booker

  Nicholas D'Amico

  Nicholas D'Amico

  Booker

 • Paul Nguyen

  Paul Nguyen

  Booker

  Email Me
  Paul Nguyen

  Paul Nguyen

  Booker

 • Christian Acevedo

  Christian Acevedo

  Technician

  Christian Acevedo

  Christian Acevedo

  Technician

 • Hector Rivera

  Hector Rivera

  Technician

  Hector Rivera

  Hector Rivera

  Technician

 • Levi Matthews

  Levi Matthews

  Technician

  Levi Matthews

  Levi Matthews

  Technician

 • Elias Bako

  Elias Bako

  Technician

  Elias Bako

  Elias Bako

  Technician

 • David Fagan

  David Fagan

  Technician

  David Fagan

  David Fagan

  Technician

 • Luis Pena

  Luis Pena

  Technician

  Luis Pena

  Luis Pena

  Technician

 • Gregory Baptiste

  Gregory Baptiste

  Technician

  Gregory Baptiste

  Gregory Baptiste

  Technician

 • Byron Villa

  Byron Villa

  Technician

  Byron Villa

  Byron Villa

  Technician

 • Federico Alvarado

  Federico Alvarado

  Technician

  Federico Alvarado

  Federico Alvarado

  Technician

 • Fabian Salazar

  Fabian Salazar

  Technician

  Fabian Salazar

  Fabian Salazar

  Technician

 • Andrew McEachron

  Andrew McEachron

  Technician

  Andrew McEachron

  Andrew McEachron

  Technician

 • Christopher Bharat

  Christopher Bharat

  Technician

  Christopher Bharat

  Christopher Bharat

  Technician

 • Anthony Cortese

  Anthony Cortese

  Technician

  Anthony Cortese

  Anthony Cortese

  Technician

 • Hilson Smith

  Hilson Smith

  Porter

  Hilson Smith

  Hilson Smith

  Porter

 • Joe Iamonico

  Joe Iamonico

  Driver

  Joe Iamonico

  Joe Iamonico

  Driver

 • Michael Severino

  Michael Severino

  Driver

  Michael Severino

  Michael Severino

  Driver

 • David Bernfeld

  David Bernfeld

  Driver

  David Bernfeld

  David Bernfeld

  Driver

 • Marcia Morgan

  Marcia Morgan

  Cashier

  (914) 275-4000
  More Info
  Marcia Morgan

  Marcia Morgan

  Cashier

  Marcia has worked in the automotive industry for 8 years. She enjoys spending time with her family, traveling and getting to know our customers.

 • Bobby Schneider

  Bobby Schneider

  Master Certified Parts Director

  (914) 275-4000
  Email Me
  Bobby Schneider

  Bobby Schneider

  Master Certified Parts Director

 • Bradley Baldie

  Bradley Baldie

  Assistant Parts Manager

  (914) 275-4059
  Email Me
  Bradley Baldie

  Bradley Baldie

  Assistant Parts Manager

 • Douglas Graham

  Douglas Graham

  Master Certified Parts Advisor

  (914) 275-4052
  Email Me
  Douglas Graham

  Douglas Graham

  Master Certified Parts Advisor

 • Luis Alvarez

  Luis Alvarez

  Master Certified Parts Advisor

  (914) 275-4054
  Email Me
  Luis Alvarez

  Luis Alvarez

  Master Certified Parts Advisor

 • Marco DeLeon

  Marco DeLeon

  Star Certified Parts Inventory Control

  (914) 275-4004
  Email Me
  Marco DeLeon

  Marco DeLeon

  Star Certified Parts Inventory Control

 • Surendra Persaud

  Surendra Persaud

  Star Certified Parts Inventory Control

  (914) 275-4000
  Email Me
  Surendra Persaud

  Surendra Persaud

  Star Certified Parts Inventory Control

 • Pawel Gulbicki

  Pawel Gulbicki

  Certified Parts Driver

  Email Me
  Pawel Gulbicki

  Pawel Gulbicki

  Certified Parts Driver

 • Donna Brown

  Donna Brown

  Office Manager

  (914) 275-4022
  Email Me
  Donna Brown

  Donna Brown

  Office Manager

 • Alma Hernandez

  Alma Hernandez

  Biller

  Alma Hernandez

  Alma Hernandez

  Biller

 • Yuliia Arias

  Yuliia Arias

  Bookkeeper

  Yuliia Arias

  Yuliia Arias

  Bookkeeper

 • Marilu Santiago

  Marilu Santiago

  Administration

  (914) 275-4000
  Email Me
  Marilu Santiago

  Marilu Santiago

  Administration

 • Nicole Cardinale

  Nicole Cardinale

  Receptionist

  (914) 275-4000
  Nicole Cardinale

  Nicole Cardinale

  Receptionist

 • Jackie Buffamente

  Jackie Buffamente

  Receptionist

  Email Me
  Jackie Buffamente

  Jackie Buffamente

  Receptionist